ဤမွာေျမျပင္ ျမစိမ္းဆင္လွ်က္ ေကာင္ကင္မုိးဝယ္ နီလာခ်ယ္၍ အုိဘယ့္လူသား ႏွစ္ေရာင္ႀကားဝယ္ ခန္႔ညားေပစ ခန႔္ေပစ၊

Wednesday, March 12, 2014

. ျမန္မာစာ ႏွင္႔ အမ်ား မွားေသာ ၊ အမွား မ်ား -------------------------------------------- ေန႔လယ္မွာခ်ာခ်ာလည္ မၾကာေသးတဲ႔ အခ်ိန္တစ္ခု က အမ အရင္းလိုခင္ရတဲ႔တစ္ေယာက္က "ေန႔လည္ နဲ႔ ေန႔လယ္" ဘယ္ဟာအမွန္လည္း ဆိုၿပီး ေမးတာၾကံဳရတယ္။ သူကေတာ႔ ေန႕လည္ဟာ အမွန္ပဲ ဆိုၿပီး မုန္႕ေကၽြးေၾကးသူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ေလာင္းခဲ႔တယ္တဲ႔။ကၽြန္ေတာ္ သိလုိက္ပါတယ္ အမ ရံႈးပီဆိုတာ။ တကယ္ေတာ႔ သူ အမွတ္မွားမယ္ဆိုလည္းမွားစရာပါ။ အခု အနီးနားမွာ ရွိတဲ႔ မဂၤလာဖိတ္စာ တစ္ေစာင္ကို လွန္ၾကည္႔လိုက္ပါ။ ေန႔လယ္ ခင္းမွာက်င္းပတဲ႔ မဂၤလာပြဲေတြမွာဆို ေန႔လည္ လို႔ ေရးထားသလား ေန႔လယ္ လို႔ ေရးထားသလား ဆိုတာ။ေန႔လည္ လို႔ ပဲေရးထားတာကို ေတြ႕ရပါလိမ္႔မယ္။တကယ္ေတာ႔ အမွားက ျမင္ပါမ်ားေတာ႔ အမွန္ ထင္ေနၾကတာပါ။ ညသတ္ နဲ႔ "လည္" တဲ႔ လည္က လည္ပတ္သည္၊ လည္ကုပ္ စတဲ႔ ေနရာေတြမွာ သံုးတာပါ။"လယ္"ဆိုတာက အလယ္ေခါင္ ၊ တစ္စံုတစ္ခုရဲ႕ အလယ္ကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒါေၾကာင္႔ "ေန႔လယ္"ဆိုတာ ေန႔တစ္ေန႔ ရဲ႕ အလယ္ လို႔ ဆိုလိုရင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ပဲ "ေန႔လည္" လို႔ ဆိုလိုက္တဲ႔ အခါလည္ပတ္ေနတဲ႔ ေန႔လားေန႔တစ္ေန႔ ရဲ႕ လည္ပတ္ခ်ိန္ကိုဆိုလိုတာလား စတဲ႔ လြဲမွားတဲ႔ အဓိပၸါယ္ ထြက္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ အထြက္မွားေနတယ္ပဲ ထားအံုး ဖတ္တဲ႔ သူက ဆိုလိုရင္းသိရင္ပီးတာပဲ မဟုတ္လားလို႔ေစာဒက တက္စရာရွိပါတယ္။မွန္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာစာ လံုးေပါင္းသတ္ပံု စည္းကမ္းကို ေဖာက္ဖ်က္ေသြဖည္ရာက်ပါတယ္။ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာ လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အဂၤလိပ္စာ ေရးရင္စပယ္လင္(spelling)မွားမွာကို ဂရုစိုက္သေလာက္ ျမန္မာစာ စားလံုးေပါင္းမွားမွာ ကိုေတာ႔ ဂရုမစိုက္ၾကပါဘူး။ ေရာေရာေထြးေထြး ျဖစ္ "တ" နဲ႔ "တစ္" "တ" နဲ႔ "တစ္" ကိုအခ်ိဳ႕ေတြ ေရာေထြးသံုးေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ဂ်ာနယ္ေတြမွာပါ ေတြ႔ရပါတယ္။ဒါဟာ အလြယ္ေရးရင္ အလြယ္ေလးပါပဲ။ကိန္းဂဏန္း အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္လွ်င္ "တစ္"လို႔သံုးၿပီး၊ ကိန္းဂဏန္းသေဘာမသက္ေရာက္လွ်င္ "တ" လို႔ သံုးပါတယ္။ဥပမာ- တစ္ကိုယ္တည္း ၊ တစ္ေယာက္တစ္ျပန္စတာေတြ ဟာ ကိန္းဂဏန္း သေဘာပါတဲ႔ အတြက္ "တစ္" လို႔ သံုးပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္းသေဘာ မပါတဲ႔ဟာေတြၾကေတာ႔ ဘာေတြလဲဆိုရင္-တပင္တပန္း -တလႈပ္လႈပ္-တရင္းတႏီွး စတာေတြဟာ ကိန္းဂဏန္းသေဘာမပါတဲ႔အတြက္ "တ" နဲ႔ သံုးရပါတယ္။ "တ"ေရာ "တစ္" ေရာ ႏွစ္ခုစလံုးသံုးရတဲ႔စကားလံုးအခ်ိဳ႕လည္းရွိပါတယ္။ဥပမာ- တစ္ခါတေလ ၊ တစ္ခုတေလ ။သတိျပဳမွတ္သားၿပီး ကြဲကြဲျပားျပား ေရးႏိုင္ၾကပါေစ။ အမႈမဲ႔အမွတ္မဲ႔ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ျမန္မာစာ အသံုးအႏႈန္းေတြ နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီလက္ထက္မွာ အမိန္႔တစ္ခု ခ်မွတ္ခဲ႔ဖူးပါတယ္။ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ကိုေဖာ္ျပရာမွာ ၀(သုည) ျဖင္႔ ဆံုးတဲ႔ ႏွစ္ေတြကို "ျပည္႔ႏွစ္" လို႔ သံုးရန္၊သုညျဖင္႔မဆံုးတဲ႔ ႏွစ္ေတြကို "ခုႏွစ္" လို႔သံုးရန္ ဆိုသည္႔ သတ္မွတ္ခ်က္ကိုထုိအမိန္႔တြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ထုိသတ္မွတ္ခ်က္အရ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ဆိုလွ်င္ ၀(သုည) နဲ႔ ဆံုးေသာ(၁၅၃၀)ကို ၁၅၃၀ ျပည္႔ႏွစ္ လို႔သံုးၿပီး ၀(သုည) နဲ႔ မဆံုးတဲ(႔ ၁၃၁၂)ကို ၁၃၁၂ ခုႏွစ္လို႔ေဖာ္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာစာလံုးအသံုးအႏႈန္း မွန္ကန္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က အမိန္႔ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ေပးရသည္႔ သာဓက ကို ေဖာ္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာလိုပဲ ျမန္မာစာမွာ ကိန္းဂဏန္းေတြကို ေဖာ္ျပသည္႔ အျခားအသံုးအနႈန္း မ်ားတြင္လည္း ၀(သုည) နဲ႔ ဆံုးေသာ ကိန္း ႏွင္႔ ၀(သုည) နဲ႔ မဆံုးေသာ ကိန္း ဆိုၿပီး ခြဲျခားသံုးရပါတယ္။၂၀၊ ၅၀ ၊ ၄၀၀ ၊ ၈၀၀ စသည္ျဖင္႔ သုည ျဖင္႔ ဆံုးေသာကိန္းမ်ားကို ဆရာႀကီးဦးေဖေမာင္တင္က "ဆယ္ဆတိုးကိန္း"လို႔ အမည္ေပးခဲ႔ဖူးပါတယ္။၁မွစလို႔၁၅ ၊ ၁၈ ၊ ၂၃၄ စတာေတြက ဆယ္ဆတိုးကိန္း မဟုတ္ပါဘူး။ဟုတ္ၿပီ ..ဆယ္ဆတိုးကိန္းနဲ႔ ဆယ္ဆတိုးကိန္းမဟုတ္ေသာ ကိန္းေတြဟာ ဘယ္ေနရာမွာ အသံုးႏႈန္းကြဲသလဲ ေမးရင္.. "မ်ိဳးျပ" စကားသံုးႏႈန္းတဲ႔ အခါမွာ အသံုးကြဲပါတယ္။"လူူ ၃ ေယာက္ ၊ ေခြး၆ ေကာင္ ၊ ဆင္ ၈ စီး ၊ ၾကက္ဥ ၉ လံုး" စတာေတြဟာ အမ်ိဳးအစားျပ စကားလံုးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ထုိစကားေတြကိုသံုးႏႈန္းတဲ႔အခါမွာ ဆယ္ဆတိုးကိန္း မဟုတ္တဲ႔ အေရအတြက္ကို "လူ ၃ ေယာက္ ၊ ေခြး ၅ေကာင္ ၊ ဆင္ ၇ စီး ၊ ၾကက္ဥ ၂ လံုး"စသည္ျဖင္႔သံုးရပါတယ္။ဆယ္ဆတိုးကိန္း အေရအတြက္ကိုေဖာ္ျပတဲ႔အခါမွာ "လူ အေယာက္ ၃၀ ၊ ေခြး အေကာင္၆၀ ၊ ဆင္ အစီး ၂၀ ၊ ၾကက္ဥ အလံုး ၄၀ " စသည္ျဖင္႔ သံုးႏႈန္းရပါတယ္။"ေယာက္ ၊ေကာင္ ၊ စီး ၊လံုး" ဆိုတဲ႔ မ်ိဳးျပမ်ား ေရွ႕မွာ "အ"ထည္႔ၿပီး "အေယာက္၊ အေကာင္၊ အစီး ၊ အလံုး" စသည္ျဖင္႔ သံုးႏႈန္းရပါတယ္။ဒါမွမဟုတ္ ထုိအတိုင္းမသံုးပဲ "လူ ၂၀ ၊ ေခြး ၄၀ ၊ .." စသည္ျဖင္႔ အမ်ိဳးအစား ေဖ်ာက္သံုးလည္း ရပါတယ္။ "က"နဲ႔"မွ" ေနာက္တစ္ခုက "က" နဲ႔ "မွ" အသံုးကို မွားသံုးေနၾကတာ ကို ခဏခဏ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ ဂ်ာနယ္ေတြ ၊ စာေစာင္ေတြ ၊ေၾကျငာေတြ ၊ စာေပေဟာေျပာပြဲေတြ ၊ လႊတ္ေတာ္သတင္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္သတင္းစာေတြ မွာလည္း"သမၼတႀကီး မွ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္" "ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွလွည္႔လည္စစ္ေဆးစဥ္" စတဲ႔.."က"သံုးရ မည္႔ေနရာေတြ မွာ "မွ" အသံုးေတြကိုသံုးေနၾကတာ အေတာ္ေလးကို ပလူပ်ံေနပါတယ္။ ျမန္မာစကား သဒၵါဖြဲ႔ထံုးမွာ "က" ကိုျပဳလုပ္သူျပ စကားအျဖစ္သံုးၿပီး "မွ" ကို ထြက္ခြါရာျပစကားလံုးအျဖစ္သံုးပါတယ္။အခ်ိဳ႕ ေနရာေတြမွာ "က"နဲ႔ "မွ" ကို အစားသံုးလို႔ ရတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ဥပမာ- "ကၽြန္ေတာ္ မႏၱေလးက ျပန္လာသည္" ဆိုသည္႔ စာေၾကာင္းႏွင္႔ "ကၽြန္ေတာ္ မႏၱေလးမွ ျပန္လာသည္"ဆိုသည္႔စာေၾကာင္းမွာ "မွ"ေနရာမွာ"က"ကို အစားထိုးသံုးလည္း ဆိုလိုရင္းမေပ်ာက္ပါဘူး။ယေန႔စကားေျပာဆိုရာမွာလည္း"မွ" ကို မသံုးေတာ႔ပဲ"က"တစ္မ်ိဳးတည္း သံုးေနၾကပါၿပီ။ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြ မွာ "က"နဲ႔"မွ" ေၾကာင္႔အဓိပၸါယ္ လြဲသြားတဲ႔စာေၾကာင္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဥပမာ- "တပ္မေတာ္က လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို သိမ္းယူသည္"ဟု သံုးလွ်င္"တပ္မေတာ္က ရန္သူ၏လက္နက္ခဲယမ္းေတြကို သိမ္းယူသည္" လို႔ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္ၿပီး"တပ္မေတာ္မွလက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကိုသိမ္း ယူသည္" ဟု သံုးလွ်င္ "တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို ရန္သူ သိမ္းယူသည႔္"အဓိပၸါယ္ထြက္သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ "က"နဲ႔"မွ" အသံုးမွားရင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ စာေၾကာင္းေတြ ျဖစ္သြားတယ္ဆိုတာကို ဆရာႀကီးဦးေဖေမာင္ တင္က အထက္ပါဥပမာနဲ႔ မိန္႔ၾကားခဲ႔ပါတယ္။ တကယ္လို႔ မိမိက "က"သံုးရမလား"မွ"သံုးရမလားမသဲကြဲရင္ "က" ပဲသံုးၾကဖို႔အၾကံျပဳလမ္းညႊန္လိုပါတယ္။ ---------------------------------------- အထက္ေဖာ္ျပပါ အမွားေတြကို မျပင္ရင္ ေရာ ဘာျဖစ္လဲ၊ အေရးယူမွာလား .စသည္ျဖင္႔ ကတ္တီးကပ္ဖဲ႔ေျပာခ်င္တဲ႔သူေတြလဲ ရွိမွာပါ ။ မျပင္ရင္လည္း အေရးယူမွာ မ်ိဳးေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး ။ ျမန္မာစာကသက္မဲ႔ ျမန္မာေတြ က သက္ရွိပါ။ ျမန္မာစာေပတိုးတက္ေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာစာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပဳသမွ် ႏုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ကိုယ္႔စာေပ ကိုယ္ျမတ္ႏိုးတတ္ၿပီးသတိေလး နဲ႔ ေရးသား ႏိုင္ၾကပါေစ။ ဦးစစ္မင္း

Read More...

စိတ္ဓါတ္ က်တယ္ဆုိတာ

.စိတ္ဓါတ္ က်တယ္ဆိုတာ..... ဘဝမွာၾကိဳးစားေနရာတာနဲ႔ စိတ္ဓါတ္က်တယ္ဆိုတာ ဘာမွန္ေတာင္ မသိခဲ႔ေသးပါ အခ်ိန္တိုင္း မိိမိနဲ႔သင့္ေတာ္သည့္ ပညာကုိ႕ရေအာင္ဆည္းဖူးပါ ပညာတတ္ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ ဝမ္းစာျပည့္ေအာင္ စာမ်ားမ်ားဖတ္ပါ စိတ္ေကာင္းေစတနာထားျပီး ၾကိဳးစားေနမယ္ဆိုရင္ ဘဝမွာ စိတ္ဓါတ္ က်စရာဆုိတာ ဘာမွန္းေတာင္ သိခဲ႔မည္မဟုတ္ပါ..... ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ ကုိယ္ေတြ ႔မ်ားမွ

Read More...

ကူူညီတတ္သည့္ စိတ္ဓါတ္ အျမဲေမြးပါ

.ကူညီတတ္သည့္ စိတ္ဓါတ္ အျမဲေမြးပါ..... ကူညီတတ္သည့္ စိတ္ဓါတ္အျမဲေမြးပါ ေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ထားျဖင့္ မိမိ္တတ္ႏိူင္သမ်ွကူညီပါ တခါတရံ မိမိကူညီလုိက္သူက မိမိ္ကုိပ်က္စီး ဆုံးရွဳံးေအာင္ျပဳတာ ခံရပါလိမ္႔မယ္ စိတ္မပ်က္ပါနဲ႔ ေလာကတရားက သင့္ကို ဒိထက္ေကာင္းတဲ႔ေနရာ ဒီထက္ျမင့္တဲ႔ေနရာကုိ ပို႔ေပးပါလိမ္႔မယ္..... ကုိယ္ေတြ ႔မ်ားမွ

Read More...

Thursday, March 6, 2014

မိမိ၏ စြမ္းရည္ကုိသိျပီး ဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သူသာ ထူးခ်ြန္ေအာင္ျမင္ႏို္င္ပါသည္.....

. မိမိ၏ စြမ္းရည္ကုိသိျပီး ဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သူသာ ထူးခ်ြန္ေအာင္ျမင္ႏို္င္ပါသည္..... EQ နဲ႔ IQ အေၾကာင္း ( ေဒါက္တာေအာင္မ်ိဳး - ကင္ဆာအထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီး ) က်ေနာ္တုုိ ့ငယ္ ငယ္ က I.Q ဆိုုတဲ့ ေ၀ါဟာရ ေတာ္ေတာ္ ေခတ္စားတာ မွတ္မိေသးတယ္။ I.Q ဆိုု တာ Intelligent Quotient ဥာဏ္ ရည္ ကိုု တုုိင္းတာ တဲ ့အညႊန္းကိန္း ေပါ့။ I.Q ျမင့္ရင္ ဥာဏ္ ေကာင္းတယ္ေပါ ့..စာေတာ္တဲ့သူ။ ေက်ာင္းမွာ ထူးခၽြန္တဲ့သူဆုုိ ရင္ I.Q ျမင္ ့တယ္တယ္လုုိ ့ေျပာၾကတယ္။ လြန္ ခဲ ့တဲ ့၁၀ နွစ္။၁၅ ႏွစ္ ေလာက္ က စျပီး E.Q ဆုုိ တာ ေခတ္စားလာ တယ္။E.Q ဆိုုတာ Emotional Quotient ။လြယ္လြယ္ေျပာရင္ မိမိရဲ ့စိိတ္ ခံစားမွဳ ကိုု ထိန္းသိမ္းနိုုင္တဲ ့စြမ္းရည္။ တနည္ း စိတ္ ရင္ ့က်က္မွဳ အညြန္းကိန္းေပါ့။ ဘာလုုိ ့လဲ ဆိုု ေတာ ့ေအာင္ျမင္တဲ ့သူေတြ ရဲ ့ I.Q ေရာ၊E.Q ေရာ တုုိင္းၾကည္ ့တဲ ့အခါ I.Q ျမင္ ့တဲ ့သူေတြ ထက္ E.Q ျမင့္တဲ့သူေတြ ဟာ ဘ၀မွာ ပိုု ေအာင္ျမင္ တာ ေတြ ့ရတယ္။ ဆုုိ လိုု တာ က ဘ၀မွာ ေအာင္ျမင္ ဖုုိ ့ဆုုိ ရင္ ဥာဏ္ ေကာင္းဖိုု ့ထက္ စိတ္ ဓါတ္ ရင္ ့က်က္၊ခုုိင္မာ မွဳ က ပိုု အေရး ၾကီးတယ္ ဆုုိ တဲ ့သေဘာေပါ ့။ လြန္ ခဲ တဲ ့တပါတ္ က Harvard Business Review စာအုုပ္ ထဲ က Daniel Goleman ေရးတဲ့ What makes a Leader? (ဘယ္အရာ က ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေစသလဲ) ဆုုိ တဲ ့ေဆာင္းပါး ဖတ္ရေတာ ့E.Q အေၾကာင္းေရးထားတာ ေတာ္ ေတာ္ သေဘာက်တယ္။ သူက E.Q ဆိုုတာ ဘာလဲ လုုိ ့ေျပာ ရံုုတင္ မကဘူး။ E.Q ျမင့္ေအာင္ ဘယ္လုုိ ေလ့က်င့္ိ နုိင္တယ္ ဆုုိ တာ ေျပျပထားတာ။ အက်ဥ္း ခ်ဳပ္ ကိုု ေအာက္မွာ ဖတ္ၾကည့္ပါ... “အဖြဲ ့အစည္းေတြမွာ သိပ္ေတာ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ နဲ ့သာမန္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကိုု ကြဲျပားေစတဲ့အရာ က technical skill အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မွဳ မဟုုတ္ပါဘူး..တဲ့။ တကယ္ေတာ ့E.Q လိုု ့ေခၚတဲ ့ မိမိရဲ ့စိိတ္ ခံစားမွဳ ကိုု ထိန္းသိမ္းနိုုင္တဲ ့စြမ္းရည္။ တနည္ း စိတ္ ရင္ ့က်က္မွဳပါ..တဲ ့။ E.Q ျမင့္တဲ ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ အုုပ္ခ်ဳပ္ တဲ့ အဖြဲ ့အစည္း တစ္ခုု ဟာ တႏွစ္ ကို ေအာင္ျမင္မွဳ ၂၀% ပိုု တုုိးတက္တာ ေတြ ့ရပါတယ္..တဲ့။ E.Q/E.I (Emotional Intelligence) စိတ္ ဓါတ္ ရင္ ့က်က္မွဳ အညြန္းကိန္းမွာ ပါ တဲ ့..စြမ္းရည္ ေတြ ကေတာ ့.. (၁)Self-awareness; (မိမိ ကိုုယ္ကုုိ သိတာ)မိမိရဲ ့အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြ။မိမိ က အေျပာအဆုုိ။အျပဳအမူေတြ က သူတပါး အေပၚ ဘယ္လုုိ သက္ေရာက္မယ္ဆုုိ တာ ကိုု သိတာ.. (၂)Self-regulation(မိမိကိုုယ္ ကိုု ထိန္းသိမ္းနိုုင္တာ) (စိတ္ဆိုုး၊စိတ္ ညစ္၊ေဒါသ ထြက္စရာ ေတြရွိ ရင္) မိမိ ကိုုယ္ ကိုု ထိန္း ခ်ဳပ္ နုုိင္တာ။ဒါမွ မဟုုတ္.အာရံုုေျပာင္း နိုု္င္တာ) (၃)Motivation: စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ။ စိတ္ တက္ၾကြ မွဳ ကိုု ထိန္းသိမ္းနိုုင္တာ. (၄)Empathy: သူတပါးရဲ ့စိတ္ ခံစား ခ်က္ ကိုု နားလည္တာ. (၅)Social skill: အျခားသူေတြ နဲ ့ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၊ယံုုၾကည္ မွဳ တည္ေဆာက္ျပီး ကိုုယ္ လုုိ ခ်င္တဲ ့ပန္းတုုိင္ကိုု ဦးေဆာင္နုုိင္တာ ပါ ..တဲ့။ က်ေနာ္ တုုိ ့အားလံုးမွာ..အဲဒီ စြမ္းရည္ ၅ ခုု က ေမြး ကတဲ က ရွိ ၾကပါတယ္..တဲ့။အခ်ိဳ ့စြမ္းရည္ ေတြမွာ အားနည္း ေနတာ၊အခ်ိဳ့ စြမ္း ရည္ ေတြမွာ ျမင့္ေနတာ ေတာ ့ရွိ တတ္ပါတယ္..တဲ့။ အဲ ဒီ စြမး္ရည္ ေတြ ကိုု ပိုုမိုု အားေကာင္းေအာင္ ေလ့က်င့္ လုုိ ့ရပါတယ္။ ေလ့က်င့္ ဖုုိ ့နည္းေတြ ကေတာ ့...ဇြဲ ရွိရွိ နဲ ့ေလ့က်င့္တာ၊ မိတ္ေဆြေတြ၊ေလ့က်င့္ေပးတဲ ့ဆရာ ေတြ ဆီက ေ၀ဖန္၊အၾကံေပးမွဳ ေတြ ေတြ ေတာင္းခံတာပါ ပဲ..တဲ့။ “ က်ေနာ္ ကိုုယ္ ့ကိုု ကိုုယ္ ဆန္းစစ္တဲ ့နည္း ကေတာ ့စြမ္း ရည္တစ္ခုု မွာ အမွတ္ျပည္ ့က ၁၀၀ ဆုုိရင္ ငါ ဘယ္ေလာက္ရမလဲ စဥ္းစားၾကည္ ့တာ။ နံပါတ ္(၁) စြမး္ရည္ မွာ အမွတ္ ၄၀ ေလာက္ ပဲ ရနုုိင္တယ္ထင္တယ္။ နံပါတ္(၂) က်ေတာ ့အမွတ္ ၃၀ ေလာက္ပဲရွိမယ္။ အမွတ္ (၄) စြမ္းရည္ ကေတာ ့မဆုုိးဘူး။ အမွတ္ ၇၀ ထိ ေပးၾကည္ ့ထားတယ္။ အမွတ္ (၃)နဲ ့(၅) ကေတာ ့ ၅၀ ေက်ာ္၊၆၀ ေလာက္ရွိ မလားမသိဘူး။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကုိယ့္မွာ အားနည္း ေနတဲ့ ပထမ ၂ ခုု self-awareness နဲ ့self-regulation ကိုု ေလ့က်င့္ေနတယ္။ ေတာ္ေတာ္ အကိ်ဳး ရွိတယ္ဗ်။ မိတ္ေဆြ ေတြ၊သူငယ္ခ်င္းေတြလဲ ဘယ္ဟာေတြ ေလ့က်င္ ့ၾကမလဲ။ E.Q ေကာင္းေအာင္...... **************************************************************** က်ေနာ္ E.Q အေၾကာင္း ေရးတဲ ့စာ ေပၚမွာ comment တစ္ခုုေရးထားတာ ဖတ္ ရတယ္။ ဘာေရးထားသလဲ ဆုုိေတာ ့..” သေဘာကေတာ့ E.Q ပဲက်င့္လို ့ရတယ္။ I.Qနိမ့္ရင္ေတာ့ ဘာမွလုပ္လို ့မရဘူးေပါ့ေနာ္”..တဲ ့။ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတဲ ့ comment ေလးဗ် ။ သူေျပာမွ I.Q အေၾကာင္း ဆက္ေတြး မိ လိုု ့ေရးထားတာပါ... က်ေနာ္တုုိ ့က I.Q လုုိ ့ဆုုိ ရင္ ေက်ာင္းမွာ စာေတာ္တာ၊ေက်ာင္းသင္ ဘာသာရပ္ မွာ ထူးခၽြန္တာ နဲ ့ပဲ ဆက္စပ္ေတြးေလ့ရွိၾကတယ္။ I.Q ေကာင္းတဲ ့သူလိုု ့ေျပာ လုုိ က္ ရင္ က်ေနာ္ စျမင္တဲ ့သူက အုုိင္းစတုုိင္း ေပါ့။ ဥာဏ္ ၾကီးရွင္ ၾကီးေပါ ့။ ေဘာလံုုး မွာ အင္မတန္ ထူးခၽြန္ တဲ ့့ပီလီ တိုု ့၊အခုု ေခတ္ ဆိုု မက္ဆီ တိုု ့။ ဂီတ မွာ ကမၻာေက်ာ္တဲ ့ မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္တိုု ့၊ မက္ေဒါနားတိုု ့ ကိုု I.Q နဲ ့ဆက္စပ္ျပီး မေတြးၿဖစ္ဘူး။ တကယ္ေတာ ့သူတုုိ ့လဲ I.Q ျမင္ ့ ့ တဲ့သူေတြပဲ။ ဘာလိုု ့လဲ ဆုုိေတာ ့ Intelligence ဥာဏ္ေကာင္းတယ္၊တနည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းတယ္ ဆုုိ တာ ခြဲ ျခမ္း စိတ္ ျဖာနုုိင္တဲ ့ဥာဏ္ စြမ္းရည္(Analytical Intelligence) တခုု ထဲ မဟုုတ္ဘူးတဲ့။ Intelligence ဥာဏ္ စြမ္းရည္ မွာ အနဲ ဆံုုး ၇ မ်ိဳးေလာက္ေတာင္ ရွိသတဲ့။ ဆရာ ကိုု တာ ေရးတဲ ့ “ျဖန္ ့ထြက္ေတြး ျခင္း နဲ ့အၿခားစာတန္း မ်ား “ စာအုုပ္ ထဲ က Howard Gardner ရဲ့ Theory of multiple Intelligence ကိုု ကိုုးကားျပီး ေရးထား တဲ ့စာပုုဒ္ ကိုု ဖတ္ ၾကည္ ့ေစခ်င္တယ္.. “ဟိုုး၀ဒ္ဂါဒနာ ဟူေသာ ဟားဘတ္ ပညာေက်ာင္းမွ ပါေမာကၡ ၾကီးက တုုိင္းတာ လိုု ့ရေသာ ဥာဏ္ စြမး္ရည္ (၇) မိ်ဳး ရွိသည္ဟုု ေျပာၾကားေၾကာင္း၊ထိုု ခုုႏွစ္မ်ိဳးမွာ...... ၁။ပထမ တစ္မ်ဳိးမွာ ခဲြၿခမ္းစိတ္ၿဖာႏုိင္စြမ္းရည္ (Analytical Intelligence) ၿဖစ္ၿပီး စာေမးပဲြမ်ား၊အုိင္က်ဴမ်ားႏွုင့္ တုိင္းတာေၾကာင္း။ ၂။ဒုတိယ တစ္မ်ဳိးမွာ ပုံေဖာ္ႏုိင္စြမ္းရည္ (Pattern Intelligence) ၿဖစ္ၿပီး အရာ၀ထၱဳမ်ား၏ သ႑န္ကုိသိၿခင္း၊ပုံသ႑န္ကုိ တီထြင္ႏုိင္ၿခင္းမ်ားၿဖစ္ေၾကာင္း။ သခ်ာၤပညာရွင္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဳတာပရုိဂရမ္မ်ား၊အႏုပညာရွင္မ်ား ရွိေသာ စြမ္းရည္မ်ဳိးၿဖစ္ေၾကာင္း။သူတုိ႕မွာ ပုံေဖာ္စြမ္းအင္၌ စြမ္းရည္ၿမင့္မားလွေသာ္လည္း သာမန္အတန္းတင္ စာေမးပဲြမ်ား၌ က်ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၃။တတိယ တစ္မ်ိဳးမွာ ကာယစြမ္းရည္ (physical intelligence) ၿဖစ္ၿပီး ေဘာလုံးသမားမ်ား ၊ေရကုးသမားမ်ား၊ေဂါက္သမားတုိ႕တြင္ ရွိတတ္၍ သူတုိ႕တြင္ အၿခားစြမ္းရည္ ရွိခ်င္မွ ရွိမွာ ၿဖစ္ေၾကာင္း။ ၄။ (Musical intelligence)-ဂီတ အနုုပညာစြမ္းရည္.. ၅။ပဥၥမ တစ္မ်ဳိးမွာ လက္ေတြ႕စြမ္းရည္ (Practical Intelligence) ၿဖစ္ၿပီး တီဗြီတစ္လုံးကုိ လမ္းညႊန္လႊာ မပါပဲ ၿဖဳတ္၍ ၿပန္တပ္ႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္တစ္မ်ဳိး ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိတ္အပုိင္းနာမည္ကုိ ေခၚတတ္ခ်င္မွ ေခၚတတ္မွာ ၿဖစ္ေၾကာင္း။ ၆။ဆဌမ တစ္မ်ဳိးမွာ ခံစားသိႏုိင္စြမ္းရည္ (Intrapersonal Intelligence) ၿဖစ္ၿပီး ၿငိမ္ၿငိမ္ သက္သက္ ေနတတ္၊မွ်ေ၀ခံစားတတ္၍ ကဗ်ာဆရာမ်ား၊အတုိင္ပင္ခံ (Counsellors) မ်ား ၿဖစ္လာတတ္ေၾကာင္း။ ၇။သတၱမ တစ္မ်ဳိးမွာ သဟာယ စြမ္းရည္ (Interpersonal Intelligence) ၿဖစ္ၿပီး အမ်ားႏွင့္လုပ္တတ္၊ေနတတ္၊ကိစၥၿပီးေၿမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ားတြင္ ရွိရမည့္ စြမ္းရည္မ်ဳိးၿဖစ္ေၾကာင္း။” ဆရာ ကိုုတာ ရဲ ့စာအုုပ္ထဲမွာ ပဲ ဆက္ေရးထားတာ က..” ခ်ားလ္စ္ဟန္ဒီ က ၂၁ ရာစုုမွာ ေက်ာင္းသားေတြ ရဲ ့စြမ္းရည္ ကိုု ခြဲျခမ္း နုုိင္တဲ ့စြမ္းရည္ (Analytical Intelligence) တစ္ခုု ထဲ (စာေမးပြဲ တစ္ခုု တည္း) နဲ ့ ဆန္ကာခ် ေနတဲ ့ကိစၥ ကေတာ ့ တယ္ မနိပ္လွ ဘူး ဟုု ေျပာပါ သည္ “ တဲ ့။ အဲဒီ စာကေန က်ေနာ္ ဆက္ ေတြး ၾကည္ ့မိတယ္။ ...ကိုု စိုုးသူတိုု ့၊ ျဖူျဖူေက်ာ္သိန္း တုုိ ့၊ ဆရာမ ဂ်ဴး ၊ဆရာ ေဖျမင့္တိုု ့ဆရာ ၀န္ ေတြ ေပမယ့္ သူတိုု ့ရဲ့ Intelligence က အနုုပညာ ဖန္တီး တဲ့ ဘက္မွာ အားသန္ေတာ ့ အဲဒီ ဘက္မွာ ျမွဳတ္ႏွံ လုုပ္ၾကေတာ ့နုုိင္ငံေက်ာ္ အနဳပညာရွင္ ေတြ။စာေပ ပညာရွင္ ေတြ အျဖစ္ ေအာင္ျမင္ ထူးခၽြန္ ေနၾကတာ ေန မွာ ..လိုု ့။ ဆရာ ေမာင္စိန္၀င္း(ပုုတီကုုန္း)၊ ဆရာ ေအာ္ပီက်ယ္တုုိ ့ ဆုုိ ရင္ အင္ဂ်င္နီယာေတြပါပဲ။ သူတိုု အား သန္ တဲ ့ စြမ္းေဆာင္ ရည္ Intelligence ကိုု ရွာေတြ ့ ျပီး အဲဒါကိုု ဖြံ ့ျဖိဳး ေအာင္ လုုပ္ခဲ ့ၾကလုုိ ့သာ ေအာင္ ျမင္ ၾကတာ..လိုု ့။ တကယ္ ေတာ ့က်ေနာ္ တိုု ့မွာ ေမြး ကထဲ က ကိုုယ္အားသန္တဲ့ Intelligence ဥာဏ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ လိုု ့ေခၚတဲ ့ ” ဇ “ေလးေတြ ပါလာပံုုုု ရတယ္။ ကိုုယ္ရဲ ့Intelligence က ဘာလဲ ဆုုိ တာ ျမင္ေအာင္ ၾကည္ ့ျပီး ဖြံ ့ၿဖိဳး ေအာင္ ေလ့က်င္ ့နိုုင္ ရင္ ထူးခၽြန္ ေအာင္ျမင္သူေတြ ျဖစ္ လာမွာပဲ။ က်ေနာ့ မိတ္ေဆြ၊သူငယ္ခ်င္းတိုု ့ေရာ ..ဥာဏ္စြမး္ရည္ (၇) မိ်ဳး ထဲက ကိုုယ္ရဲ ့တကယ့္ စြမ္း ရည္ ဟာ ဘယ္ဟာျဖစ္ မယ္ထင္သလဲ။ ကိုုုုယ္ ့ညီ၊ညီမေတြ။ သား၊သမီးေတြ မွာလဲ သူတုုိ ့ရဲ ့ Intelligence က ဘာျဖစ္မယ္ထင္ သလဲ။ အဲဒီ Intelligence ကိုု ဖြံ ့ျဖိဳး ေအာင္ လုုပ္ ေပး ဖုုိ ့ က ထူးခၽြန္ ေအာင္ ျမင္ ဖုုိ ့အတြက္ အေရးၾကီးတယ္ မဟုုတ္လား ဗ်ာ... ေဒါက္တာ ေအာင္မ်ိဳး

Read More...

Monday, March 3, 2014

ျမန္မာစာတတ္ေစဖို႔ .....

.

Read More...

Wednesday, February 12, 2014

၆၇-ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔.....ႏွင့္ ယုံၾကည္မူ႔

. ၆၇-ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔.....ႏွင့္ ယုံၾကည္မူ႔ . February 12, 2014 at 8:12am တုိင္းရင္သားအားလုံးက ေျပာသံၾကားရတယ္ ခြဲျခားခံရတယ္တဲ႔ အမွန္ကကြ်န္ေတာ႔ အေတြ ႔အၾကံဳအရ ေျပာရရင္ ကြ်န္ေတာ္တို္္႔ဟာ တုိင္းရင္းသားေတြမေျပာနဲ႔ တရုပ္ ကုလား ဘယ္ဘာသာ ညာဘာသာဆူိျပီး ခြဲျခားျပီးမျမင္ခဲ႔သလုိ ခြဲျခားျပီးမဆက္ဆံခဲ႔ပါ ျမန္မာျပည္ထဲမွာေနတဲ႔ ျမန္မာျပည္သား တဦးအျဖစ္သာ ျမင္ခဲ႔ပါတယ္ အမွန္ကသတိေတာင္ မထားမိခဲ႔ပါဘူး ကြ်န္ေတာ္ေတြ႔ ၾကဳံခ႔ဲရတာကေတာ႔ တုိ္င္ရင္းသားအမ်ားစုဟာ ၂-ေယာက္ထဲဆုိရင္ အမ်ားသိတဲ႔ ဘာသာစကားကုိ ေျပာၾကေပမဲ႔ သူတို႔လူမ်ဳိး ၂-ေယာက္ရွိျပီဆိုရင္ သူတို္႔ဘာသာစကားကုိသာေျပာျပီး က်န္သူကုိဂရုမစုိက္ေတာ႔ပါ သူတုိ႔ရဲအားနည္းခ်က္ပါ သူတုိ႔ကသာခြဲျခားသြားၾကတာပါ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အသိစိတ္ဓါတ္ထဲမွာ ဘာအျမင္ဘာခြဲျခားမူမွ မရွိတာအမွန္ပါဘဲ အမွန္က တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆိုသူအခ်ဳိ ႔၏ ေသြထုိးမူ ႔ေၾကာင့္သာ ဒီလုိျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္ ဒီလုိဘာဘဲ ငယ္စဥ္က ညီအကုိလုိခင္ခဲ႔ၾကတဲ႔ မူစလင္ဘာသာဝင္ေတြလဲ ျပည္ပေသြထုိးမူကုိ ယုံၾကည္ၾကျပီး သူတုိ႔ကမသိမသာ ခြဲဲျခားသြားၾကတာ သူတုိ႔သတိမထားမိလုိ႔ ခုအခါမျဖစ္သင့္တဲ အျဖးစ္ေတြျဖစ္လာတယ္လို ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္ အမွန္က ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဘာအျမင္မွမရွိသလုိ ဘာခြဲျခားမူမွ မရွိတာအမွန္ပါ တုိင္းရင္းသားအားလုံးနဲ႔ လူမ်ဳိးျခား ဘာသာျခား အားလဳံးကုိ ေလးစားလွ်က္..... ၆၇-ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔က ၾကဳိဆိုလိုက္ပါတယ္

Read More...

Tuesday, February 11, 2014

This is Kachin state in Myanmar(Burma)

.ခါခဘုိရာဇီ ေတာင္ထိိပ္.....

Read More...

Blog Widget by LinkWithin